Publikációk

Az 1968-tól máig terjedő időszakban kb. 2500 cikkem, tanulmányom jelent meg.


 

Az első kinyomtatott írásom 1968. augusztus 8-án, az Új Ifjúságban jelent meg Én így képzelem címmel és egy lehetséges felvidéki magyar egyetemmel kapcsolatos elképzeléseimet fogalmaztam meg benne.


Az írások műfajilag változatosak: irodalom- és könyvkritikák, esszék, jegyzetek, interjúk, riportok, ismeretterjesztő cikkek különböző tudományterületekről (fizika, csillagászat, kémia, biológia, földrajz, geológia, ökológia, ásványtan, történelem, zene, képzőművészet, mezőgazdaság stb.), tudományos- és művelődéstörténeti tanulmányok.

Több cikksorozatom is megjelent – a természeti katasztrófákról, az utazás történetéről, az ásványokról, a védett növényekről, az írás fejlődéséről, a Föld múltjáról, valamint egy 15 részes sorozat Kémia a konyhában címmel.

Az írásokat közreadó folyóiratok és lapok: Hét, Új Szó, Tábortűz, Vasárnapi Új Szó, Szabad Újság, Új Ifjúság, Irodalmi Szemle, Atelier, Barátnő, Prágai Tükör, Új Nő, Fórum, Magyar Kémikusok Lapja, Természet Világa, Élet és tudomány stb.


A Szlovák Rádió Magyar Adásában (a Pátria Rádióban) 1988-tól kb. 3000 interjúm, beszélgetésem, összeállításom, önálló műsorom hangzott el. Írtam kb. 7 ismeretterjesztő hangjátékot, amelyek a táplálkozás történetével, az űrutazással, az őslénytannal, a vulkánokkal foglalkoztak. Az egyes szerepeket a komáromi Jókai Színház művészei (pl. Dráfi Mátyás, Turner Zsigmond, Boráros Imre, Varsányi Marika és mások) alakították.

Kb. 12 évig szerkesztettem a hetente jelentkező Kaleidoszkóp c. 55 perces műsort, hetente – felváltva – A tudomány világa, illetve A kultúra világa c. 30 perces műsort, gyakran vezettem aHangadó és a Tíz órai c. élő műsorokat, 2010-2011- ben pedig kéthavonta jelentkezett a dél-szlovákiai városokat bemutató műsorom.


2012-2013 között a Szlovák Televízió magyar adásában hetente jelentkező 26 perces Szemtőlszemben c. beszélgető műsorban, amelyet Bárdos Ágnessel felváltva készítettünk kb. 25 személlyel (elsősorban a kultúra és a tudomány területén tevékenykedő emberrel) beszélgettem.


A Magyar Interaktív Televízió készítetett velem egy két részes beszélgetést A tudomány apostolai c. könyvem kapcsán, amely ezen a honlapon is elérhető.


Cikkeim jelentek meg a Felvidék.ma és a Körkép internetes portálon is.